SCORP

COMITETUL PERMANENT PENTRU DREPTURILE OMULUI ȘI PACE

Comitetul permanent pentru drepturile omului și pace uneste studenții pasionați și cu o dorința de a crea o lume pașnică și lipsită de discriminare, în care toți avem acces în mod egal la informație și îngrijiri medicale. Împreună milităm pentru solidaritatea internațională, interculturală și mai ales în puterea solidarității față de populația vulnerabilă. Credem în responsabilitatea tuturor, precum și în capacitatea de a contribui la crearea acestei lumi, deoarece drepturile omului nu pot exista decât atunci când se aplică tuturor oamenilor.
SCORP a fost înființat în 1983 sub forma Comitetului Permanent pentru Refugiați (Standing Committee on Refugees), având țelul de a atrage atenția asupra problemelor popoarelor forțate să-și părăsească țara. Membrii comitetului și-au dat seama curând că demersurile lor aveau doar rol paliativ și ca soluția sustenabilă ar fi adresarea originilor problemei — violența, rasismul și încălcările Drepturilor Omului. În 1995, SCORP și-a schimbat numele în Comitetul Permanent pentru Refugiați și Pace, și apoi, în final, Comitetul Permanent pentru Drepturile Omului și Pace, în 2005.
Ne propunem promovarea Drepturilor Omului și a conduitelor morale asociate acestora, prin acțiuni umanitare, a căror beneficiari sunt persoanele vulnerabile, dar și studenții la medicină, cărora le este cultivat spiritul de întrajutorare. De asemenea, SCORP are rolul de a educa viitorii medici în a acorda ajutor medical specific pacienților ce suferă consecințele crizelor umanitare și în a recunoaște și ameliora nevoile speciale.

OBIECTIVE

1
Introducerea studenților în ceea ce înseamnă Drepturile Omului, pace, acțiuni umanitare, încălcări ale acestor princpii.
2
Asigurarea accesului la informații corecte în domeniul drepturilor și al eticii, atât în mediul clinic, cât și în afara lui.
3
Crearea și perpetuarea activităților ce vin în ajutorul persoanelor nevoiașe, dar și formarea unor voluntari capabili de a îndeplini misiunea departamentului, prin training-uri specifice.
4
Încurajarea studenților în a-și face cunoscută propria viziune și a-și concretiza dorința de a ajuta, de a face bine societății.
5
Incluziunea în societate a persoanelor actualmente excluse: cei cu dizabilități, suferinzi de boli grave sau cronice, scoase din mediul familial, victime ale sărăciei sau ale stigmatizării.
6
Crearea unor parteneriate stabile cu organizații ce ne împărtășesc viziunea.

PROIECTE

Hospice este proiectul ce are în vedere aducerea împreună a tinerilor și vârstnicilor, spărgând barierele dintre generații. Dorim să ameliorăm situația precară a celor bătrâni, prin a le oferi un umăr pe care să se sprijine și a înlătura sentimentul de abandon, respectiv tristețea interioară, depresia, toate îmbrăcate într-o mască a non-comunicării. Obiectivele proiectului sunt: înlesnirea socializării între voluntari și vârstnici — ce are dublu beneficiu, atât pregătirea studenților în a identifica nevoile pacienților vârstnici, cât si catharsisul emoțional al celor din urmă, stabilirea unor relații durabile și bazate pe încredere între voluntari și bătrâni și suportul emoțional ce îi ajută în a preveni stările depresive și patologiile ce derivă din ele.

În cadrul acestui proiect, studentii de la facultatea de Medicina se pregătesc pentru lucrul cu copiii cu boli din spectrul autismului. Pe de-o parte se încearcă îmbunătățirea stării de spirit a copiilor, iar pe de alta se dorește sensibilizarea mediciniștilor la afecțiunea acestora. Prin asocierea cu diferite organizații sau asociații de profil, se pun la dispoziție training-uri pentru studenți, pregătitoare pentru interacțiunea ulterioară cu copiii.

Ne propunem facilitarea integrării refugiaților în țara de azil, prin informarea studenților la medicină și a publicului larg în legătură cu situația acestora, dar și prin oferirea de suport direct. Proiectul a dus la bun sfârșit numeroase activități de conștientizare și strângere de fonduri, în folosul refugiaților. Ne dorim stabilirea unui contact regulat cu aceste comunități de refugiați, atât pentru a le ușura tranziția și adaptarea la noua țară, dar și pentru a sensibiliza publicul, începând de la studenții la medicină și extinzându-ne către întreaga populație.

Cercul de bioetică este un proiect din cadrul Comitetului Permanent SCORP care se desfăşoară de mai multe ori pe parcursul anului universitar, în scopul abordării şi dezbaterii anumitor teme din sfera bioeticii medicale.

Ideea principală a proiectului este de a oferi un sprijin studenţilor medicinişti în înţelegerea importanţei pe care o au etica şi responsabilitatea medicală.

Scopurile și obiectivele proiectului sunt:

– informarea unui număr cât mai mare de studenţi medicinişti despre Codul Deontologic Medical, ce cuprinde normele de conduită obligatorii în legatură cu exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor profesionale ale medicului;

– în cadrul cercului încercăm să punctăm cât mai multe subiecte delicate şi morale, cu care studentul medicinist se va confrunta în viitoarea practică medicală, participând într-o mai mică sau mare masură la formarea conduitei sale medicale;

– organizarea de ediţii sincron cu vizionare de film;

– organizarea dezbaterilor pe baza unor cazuri clinice.

Peace Test realizează informarea elevilor de clasele V-VIII în ceea ce privește violența, Drepturile Omului, drepturile copilului, rasismul, bullying-ul, pentru a-i ajuta să facă diferența dintre bine și rău, să ia atitudine împotriva manifestărilor violente, să învețe să nu răspundă violenței tot cu violență, să aibă un comportament pașnic, prietenos, înțelegător cu cei din jur și să știe să reacționeze potrivit în situațiile dificile ce se pot ivi. Peace Test realizează informarea elevilor de gimnaziu în ceea ce privește violența, Drepturile Omului, drepturile copilului, rasismul, bullying-ul, pentru a-i ajuta să facă diferența dintre bine și rău, să ia atitudine împotriva manifestărilor violente, să învețe să nu răspundă violenței tot cu violență, să aibă un comportament pașnic, prietenos, înțelegător cu cei din jur și să știe să reacționeze potrivit în situațiile dificile ce se pot ivi.

Disaster Medicine Preparedness este un proiect care îşi propune educarea populaţiei în legătură cu managementul unei situaţii de criză. Proiectul nostru vizează educarea atât a viitorului personal medical cât şi a unui număr cât mai mare din populaţia generală, astfel încât aceştia să cunoască măsurile care trebuie aplicate în managementul unei situații de urgență pentru a se evita risipa de resurse, materiale și umane, dar şi pentru a reduce timpul de reacție în astfel de momente, asigurându-se astfel reuşita unei asemea intervenţii.

OIR(Orphanage Initiative Romania) vine în sprijinul copiilor care nu au fost așa norocoși. Prin acest proiect vizăm integrarea acestora în societate, oferirea informațiilor ce le vor fi necesare în următorii ani, prezentarea importanței educației si încercarea de le pune în valoare aptitudinile și a-i orienta spre o carieră stabilă, toate acestea împletindu-se cu insuflarea unor comportamente sanogenice. De asemenea, ne dorim aducerea zâmbetelor pe fețele lor inocente.

Rusu Viviana

LORP (Local Officer on Human Rights and Peace)

Adresă 

P-ța 1 Decembrie, 10, Oradea, Bihor


Contact

Email: asmosecretariat@gmail.com

    Feedback

    Vă rugăm să ne trimiteți ideile dvs., rapoarte de erori, sugestii! Orice feedback ar fi apreciat.